Lezingen

Cure Park biedt niet alleen remedies voor lichamelijke en geestelijke klachten of handreikingen voor een bewuste levensstijl, het legt gezondheid ook uit in relaties. Wat is een gezonde verstandhouding met jezelf, met de ander, en met je omgeving? Deze relaties doorgronden is een opgave die het zogenaamde life long learning belichaamt. In twee colleges in Care Center zoomen filosofen in op de vraag wat zorg eigenlijk is.

Het Heideggeriaanse begrip Sorge impliceert een verantwoordelijkheid voor al het zijnde, het is een oproep tot empathie. Het door Bruno Latour geïnspireerde pleidooi voor de gelijkberechtiging van mensen, dieren en dingen roept de uitputtende exploitatie van eigen lichaam en geest, van sociale ongelijkheid en van natuur en milieu een halt toe. Tijdens de lezingen zal in worden gegaan op levenskunst, op een zorgzame invulling van het leven en het vinden van de bestemming daarvan. Ook wordt ingegaan op de betekenis die het zorgen voor een ander heeft voor jezelf en de maatschappij. Tot slot wordt het nieuwe paradigma van de mens te midden van, en niet als heerser over de dingen onder de loep genomen.

Sprekers oa: Matthijs Schouten, ecoloog, filosoof, boeddhist, bijzonder hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Universiteit Wageningen en tevens in dienst van Staatsbosbeheer. In zijn werk onderzoekt hij de rol die natuur speelt in het menselijk denken, waarover hij onder meer het boek De positie van de zwijgende natuur (2008) publiceerde. Schouten benadrukt dat de natuur niet iets buiten ons is, maar dat we er deel van uitmaken en er lotsverbonden mee zijn.

Martin Walton is bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen. Hij doet onderzoek naar conceptualisaties van spiritualiteit in de gezondheidszorg. Zijn onderzoek spitst zich oa toe op ervaringen van cliënten in de psychiatrie.

Data en tijden: zo 18 juni van 16.00 – 17.00 uur (Martin Walton) en zo 9 juli van 15.00 – 16.00 uur (Mattijs Schouten)

Locatie: Care Center, kosten 7,50 €