Circus Engelbregt & Marjolijn Zwakman, Kom Aan Mijn Lijf

Zorg raakt ons letterlijk aan den lijve, maar juist het aanraken (fysiek, mentaal of emotioneel) is in de zorg erg beladen geworden, zo constateren Marjolijn Zwakman en Martijn Engelbregt. In Kom Aan Mijn Lijf staat het begrip aanraken centraal.

Kunnen we elkaar ontmoeten vanuit lichamelijkheid, aanraking en intimiteit en zo op andere gedachten, en tot andere manieren van werken komen? In Kom Aan Mijn Lijf, een bijzondere werkruimte in het bos met allerlei mogelijkheden voor gesprekken, ontmoetingen en werksessies, zal die vraag (letterlijk) voelbaar telkens het vertrekpunt zijn.

Voor professionals in de zorg, maar ook voor geïnteresseerden bieden Zwakman en Engelbregt Kom Aan Mijn Lijf aan, een laboratorium voor aanraking. Deelnemers kunnen er ervaren of de regels die ze zichzelf en elkaar in hun dagelijks leven voorhouden wat betreft aanraking, wellicht toe zijn aan een herijking.

Sinds 2010 houdt Circus Engelbregt zich serieus bezig met gezondheid en zorg, onder andere met een onderzoek naar placebo’s voor kunst in de tentoonstelling BETER, de kunst van gezondheid in Medisch Centrum Haaglanden. Ook is Circus Engelbregt initiatiefnemer van de Medicijnfabriek, waar mensen hun eigen medicijnen kunnen maken, en van de methode voor Intuïtieve Mensbenadering. www.circusengelbregt.nl

Marjolijn Zwakman richt zich als kunstenaar/ performer sinds 2012 expliciet op de zorgwereld middels verschillende projecten in zowel ziekenhuizen als zorginstellingen. De veranderingen in de zorg vormen een uitgelezen speelveld voor haar sociale interventies. Haar focus ligt daarbij op het spanningsveld tussen vastgelegde rollen en tijdsdruk aan de ene kant, en het belang van menselijk contact aan de andere kant. www.marjolijnzwakman.nl

Engelbregt en Zwakman werken sinds 2012 samen aan verschillende projecten die zich op de grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen. Zij vinden elkaar in het verlangen om door middel van kunst moeilijkheden en kansen binnen de zorg te onderzoeken.

De workshops vinden plaats op 13 juli, 14 juli en 15 juli van 10.00-13.00 uur en 15.00-18.00 uur, zondag 16 juli van 10.00-13.00. Er is plek voor maximaal 15 deelnemers; aanmelden via www.curepark.nl. Publieke werksessie met reflectie op 16 juli van 15.00-17.00

Voor aanmelding en overleg: aanraken@circusengelbregt.nl
of bel Marjolijn 06-48704941 of Martijn 06-26082709