Cathalijne Smulders, Baden

Performance Baden, Cathalijne Smulders, 25 juni, foto: Vika Ushkanova

Voor Baden werkt Cathalijne Smulders samen met mensen die als gevolg van hersenbeschadiging moeite hebben met taal, spraak of gebaren. Het gevoel van desoriëntatie dat ontstaat als woorden hun betekenis verliezen maakt Smulders invoelbaar met haar performance. Sprekers met afasie of spasme omschrijven de omgeving. Hun woorden en handelingen worden vervormd door haperingen en lichamelijke reflexen. Dit vervormde spreken beïnvloedt de gewaarwording van de omgeving op subtiele wijze.

Op een klein zandstrand voeren sprekers met afasie of chorea athetose alledaagse handelingen uit. Afasie, A (= niet) fasie (= spreken), is een spraakstoornis. Chorea athetose, chorea (=dans) athetose (= veranderlijk), is een bewegingsstoornis. De sprekers trekken een T-shirt aan, tekenen een vorm in het zand, kijken naar de zon of omschrijven wat ze zien. Hun woorden en handelingen worden vervormd door een verloren vermogen om te spreken en abrupte, ongecontroleerde veranderlijke bewegingen. Dit vervormde spreken en handelen beïnvloedt de gewaarwording van de omgeving op subtiele wijze. De invloed van verstoorde spraak op de waarneming wordt versterkt doordat dansers en zangers van Genetic Choir, een improvisatiekoor interactie opbouwen met de sprekers. Langzaam maken woorden plaats voor klanken, en verschuift de nadruk naar meer lichamelijke, gevoelige en fragiele vormen van uitwisseling.

Cathalijne Smulders (NL, 1979) rondde haar artistieke opleiding af aan het Sandberg Instituut, waar ze deelnam aan het Cure Master-programma. Ze maakt performatief werk, altijd samen met een specifieke sociale groep die ze bijzonder vindt zoals mensen met schizofrenie, verslaafden, kinderen met autisme, of mensen met een spraakstoornis. Ook werkte ze samen met hedendaagse dansers en een improvisatiekoor. In haar performances laat ze mensen met verschillende identiteiten, regels, gebaren en uitdrukkingsvormen een interactie aangaan. Haar performatieve werkwijze levert vaak vervreemdende, esthetische en breekbare interacties op.

De performance is ontwikkeld in samenwerking met Genetic Choir: Marleen van Uden, Rohiet Tjon Poen Gie, Jan van Beek, Efrem Stein, Tamara van Scheppingen en Eric Heijmans

cathalijnesmulders.net

Openbare repetities kunnen worden bijgewoond op 8, 10, 15, 17 en 22 juni van 12.00 tot 16.00 uur.

De performance vind plaats op zaterdag 24 juni om 13:00 en 14:30. Op vrijdag 7 juli is de finale voorstelling om 16:00 en om 17:30 uur. Na afloop vindt een gesprek plaats samen met de performers.

Locatie: strandje, naast de kabelbaan.