Rainbow Soulclub, Flowers From the Cardboard Hotel

Rainbow Soulclub, Flowers from the Cardboard Hotel, foto: Charlotte Bijl

Hoe overleef je in de stadse jungle? Onder de naam Rainbow Soulclub werken beeldend kunstenaars Saskia Janssen en George Korsmit samen met Stichting de Regenboog in Amsterdam, inloophuizen voor dak- en thuislozen en harddruggebruikers. De samenwerking tussen de kunstenaars en bezoekers is gelijkwaardig: er zijn geen ‘helpers’ en ‘hulpbehoevenden’.

Bezoekers van de inloophuizen zijn vaak meesters in overleven. Ze helpen elkaar en hebben een eigen ‘zorgstelsel’: ze zorgen voor wie niets heeft, delen kleding, geld, voedsel en soms zelfs drugs als iemand ziek dreigt te worden. Tijdens Cure Park worden bijeenkomsten gehouden met de kunstenaars, bezoekers van inloophuis Blaka Watra en het publiek. Hier worden praktische strategieën gedeeld, maar ook mentale, filosofische en creatieve methoden om je staande te houden in de chaos van de stad. Ook is er een selectie van videofragmenten, tekeningen en teksten van bezoekers te zien. Alle kennis, ervaringen en visies die voortvloeien uit deze bijeenkomsten worden gebundeld in een handleiding ‘Overleven en voor elkaar zorgen in de stedelijke omgeving’.

Daarnaast organiseert Rainbow Soulclub in het Amsterdamse Bos een kleding-omruil, met kleding uit inloophuis Blaka Watra. Bezoekers van Cure Park kunnen een douche nemen en gratis schone kleding uitzoeken, mits ze hun vuile kleding achterlaten. Deze kleding wordt in Blaka Watra gewassen en aan de kleding-omruil in het inloophuis toegevoegd. Zo kan iedereen deelnemen aan de collectieve kledingkast van Blaka Watra, en ervaren hoe het is om niets te bezitten, zelfs niet de kleding die je draagt.

Rainbow Soulclub is een initiatief van beeldend kunstenaars Saskia Janssen (NL, 1968) en George Korsmit (NL, 1953). Sinds 2005 organiseren zij ontmoetingen en samenwerkingen tussen kunstenaars, studenten en bezoekers van De Regenboog Groep; opvang voor dak- en thuislozen en verslaafden in Amsterdam. In 2016 verscheen Flowers from The Cardboard Hotel, een 256 pagina’s dik boek met een selectie van projecten tussen 2005-2015.

rainbowsoulclub.com

De bijeenkomsten vinden plaats op 5 juni, 8 juli en 15 juli, van 14.00 tot 16.00 uur.

Verzamelen bij locatie 3 op de kaart.

Er is plek voor maximaal 10 deelnemers.