Kunst, welzijn en bewoners bouwen samen aan een prachtwijk

Burgerinitiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Of het nu gaat om meer sociale interactie in de wijk of een prachtig groen plantsoen…we streven allemaal naar een gezonde, veilige en gezellige woonomgeving. Maar hoe zorg je er nu voor dat deze initiatieven de sociale leefbaarheid en positieve gezondheid in de wijk daadwerkelijk vergroten? Kunst kan hierin een rol spelen. In deze bijeenkomst presenteren succesvolle praktijkvoorbeelden hun do’s and don’ts en onderzoek je met beleidsmedewerkers, professionals uit zorg en welzijn en enthousiaste bewoners hoe kunst, zorg, welzijn en bewoners elkaar kunnen versterken.

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein.

De bijeenkomst is op 29 juni 2017, van 14.00-16.00 uur. Aanmelden voor 26 juni bij: m.andries@movisie.nl