Over

“Spontaneity and creativity are the propelling forces in human progress (…) Love and mutual sharing are powerful, indispensable working principles in group life. (…) a super-dynamic community based upon these principles can be brought to realization through new techniques.”

– Jacob Levi Moreno

Cure Park is een eigentijds kuuroord dat van 4 juni tot en met 16 juli 2017 neerstrijkt in het Amsterdamse Bos. Met het Bostheater als centrum brengt Cure Park meer dan 30 kunstenaars, makers en denkers samen met publiek en zorgprofessionals in een veelzijdig programma, bestaande uit een kunstroute, experimenten, interventies, workshops, lezingen, performances en films.

Zoals Joseph Beuys zei, kan kunst genezen. Maar wellicht moeten we de uitspraak omkeren, en zeggen dat ‘genezen ook kunst kan zijn’ (AA Bronson). Cure Park creëert een plek waar we nieuwe zorgtechnieken ontwikkelen, voor onszelf, elkaar en de omgeving. Een fysieke en mentale ruimte voor levensvragen. Wat verstaan we onder gezondheid? Hoe wil ik bevallen en hoe wil ik sterven? Hoe beleef ik seksualiteit? Waar ligt de scheidslijn tussen geestesziekte en creativiteit? Hoe luisteren mensen die doof zijn? Hoe train ik mentale weerbaarheid? Hoe neem ik zelf de regie over de zorg die ik (later) behoef?

Cure Park komt voort uit Cure Master, een tweejarig masterprogramma (2014 tot 2016) van het Sandberg Instituut. Op uitnodiging van het Sandberg Instituut ontwikkelden Martijn Engelbregt (Circus Engelbregt) en Theo Tegelaers (TAAK) gezamenlijk een programma waarin werd onderzocht wat het betekent om gezond of ziek te zijn. Dit gebeurde aan de hand van de thema’s pijn, omgeving, dood, voeding, lichaam en geloof. Zo werd met onderzoekers, studenten, kunstenaars en gastdocenten toegewerkt naar een publieke manifestatie in de openbare ruimte. Een plek voor ontmoeting, uitwisseling en participatie in het Amsterdamse Bos, en een platform voor het delen van kennis, ervaringen en verhalen rondom zorgen en helen.

Cure Park is niet toevallig in het Amsterdamse Bos. De grondgedachte van de manifestatie sluit aan bij de uitgangspunten die in het begin van de twintigste eeuw door J.P. Thijssen geformuleerd werden bij de aanleg van het bos: het toegankelijk maken van een onbegrensde natuurbeleving voor een brede laag van de bevolking. Het Amsterdamse Bos wil graag haar identiteit, het gebruik en de beleving van het natuurlandschap verbreden en divergeren. Cure Park op haar beurt draagt bij aan het (her)vitaliseren van waarden en functies die wij toeschrijven aan natuur en bos, met een dagelijks veranderend programma toegankelijk voor zowel een professioneel als een breed geïnteresseerd publiek.

We heten iedereen van harte welkom in Cure Park en hopen dat de kunstwerken en het programma inspireren om na te denken over de betekenis van zorg in ieders dagelijks leven.