10 juli 2017

Aanraken AUB, Martijn Engelbregt en Marjolijn Zwakman, 13 t/m 16 juli

Aanraken kan voor degene die zorg geeft, ontvangt of wenst een beladen onderwerp zijn. Tijdens een serie workshops onderzoeken Marjolijn Zwakman en Martijn Engelbregt samen met deelnemers of onze ‘regels’ rondom aanraking toe zijn aan herijking. Meer informatie en aanmelden: